Emek Verilen Kalite

Kaliteyi sürekli kılabilmek ve çizgisini belirginleştirebilmek adına, değerlerden ödün vermeden çalışan Fabe’nin yolu;

Süreklilik ve Kalite

-“ISO 9001 Kalite”, “ISO 14001 Çevre Sağlığı”, “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri” gereksinimlerini sağlayarak süreklilik ve kalite standartlarını arttırmayı,

Önce İnsan

“Önce İnsan” yaklaşımını benimseyerek faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve işçi güvenliğini sağlamayı, olası kaza ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

Ekolojiye Saygılı

Çalıştığımız çevreye zarar vermemek, doğal kaynak kullanımını en aza indirmek, tasarımda en az ham madde kaybı oluşturacak işlemleri daha düşük enerji tüketimi sağlayacak şekilde geliştirmeyi,

Sürekli Gelişen

Tüm çalışanların eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim programlarını düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamayı,

Sözünün Eri

Müşteri memmuniyetini esas alarak şeffaf prosedürler ile en uygun şekilde ürünü zamanında teslim etmeyi,

Değer Üreten

Toplumuzu değer katarak, sektörde öncü firma olmayı ve marka değerlerimizi korumayı amaçlıyoruz.

Fabe'nin İşi ve Gücü Çeliktir...